חזון הארגון
אנו, כפיר אדר ותום נחום, מייסדי עמותת 'כרית ביטחון', החלטנו להקדיש את מלוא זמננו ומרצנו לשמירה על חיי ילדי ישראל ולהביא סוף לתופעת שכחת הילדים ברכב. באמצעות העמותה שייסדנו, החזון שלנו הוא להשיג תרומה שתאפשר לנו להביא למצב שבו כל משפחה של הורים טריים בישראל תקבל מערכת זיהוי והתרעה על ילד שנשכח ברכב ובאמצעות כך, תוכל מיום לידתו של הרך הנולד לשמור על חייו.